2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 20 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.11.2018)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 26.04.2018 r.
                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 26.04.2018 r. decyzji nr 20, znak: RZP.6733.11.2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działki nr 1687/4, 814/6, 814/5, 814/2 w miejscowości Szubin.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (26 kwietnia 2018)
Opublikował: Joanna Matuszak (27 kwietnia 2018, 08:41:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196