2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 79 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.388.2017)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 01.02.2018 r.

        
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 01.02.2018 r. decyzji Nr 79, znak: RZP.6730.1.388.2017 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 416/22 w miejscowości Smolniki.

     Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (1 lutego 2018)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (5 lutego 2018, 07:57:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191