[OŚiR.6220.14.2017]

[OŚiR.6220.14.2017]

zawiadomienie o wydanej decyzji - Dąbrówka Słupska III

OŚiR.6220.14.2017 Szubin, 2018-02-12 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚiR.6220.14.2017 Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

metryczka