[OŚiR.6220.50.2016]

[OŚiR.6220.50.2016]

zawiadomienie o wydanej decyzji odmownej - Chlewnia Wrzosy

OśiR.6220.50.2016 Szubin, 2020-11-04 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego

OśiR.6220.50.2016 Szubin, 2018-10-22       Działając na postawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji

OśiR.6220.50.2016 Szubin, 2018-08-16 Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

zawiadomienie

OśiR.6220.50.2016 Szubin, 2017-12-19 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o II rozprawie administracyjnej

OŚiR. 6220.50.2016 Szubin, 2017-09-18 OBWIESZCZENIE Uprzejmie informuję, że 4 października 2017r. r. o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Szubinie, sala 31 odbędzie się rozprawa administracyjna [...]

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej

OŚiR. 6220.50.2016 Szubin, 2017-07-27 OBWIESZCZENIE Uprzejmie informuję, że 24 sierpnia 2017r. r. o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Szubinie, sala 31 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta w [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚiR.6220.50.2016 Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. [...]

metryczka