[OŚiR.6220.25.2016]

[OŚiR.6220.25.2016]

Obwieszczenie o wydanej decyzji - kopalnia w Rynarzewie

OŚiR.6220.25.2016 Szubin, 2017-02-27 OBWIESZCZENIE Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Eksploatacji złoża piasków i żwirów RYNARZEWO na działce nr 351/3, w miejscowości Rynarzewo, gm. Szubin

OŚiR.6220.25.2016                       Zawiadomienie o przystąpieniu  do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na [...]

metryczka