2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.388.2017)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
07.12.2017 r.

       Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się o przekazaniu, celem uzgodnienia:

1.    Staroście Nakielskiemu,
2.    Wojewodzie Kujawsko- Pomorskiemu,
3.    Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
4.    Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy,

projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 416/22 w miejscowości Smolniki.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (7 grudnia 2017)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (8 grudnia 2017, 12:52:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181