2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.30.2017)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 26.07.2017 r.

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pani Agaty Świeżewskiej reprezentującej firmę BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Okulickiego 10/41, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział  Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 z dnia 19.07.2017 r., (wpływ 20.07.2017 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu ś/c dn63 wraz z przyłączem gazu na terenie działek nr 231/13 i 231/39 w miejscowości Szubin Wieś.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (26 lipca 2017)
Opublikował: Adam Lewandowski (27 lipca 2017, 15:23:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140