2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 2 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.19.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 12.01.2017 r.
                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 12.01.2017 r. decyzji nr 2, znak: GP.RZP.6733.19.2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 174/2, 210/6, 510/3, 173/9, 173/7, 172/4, 42/2 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota oraz na terenie działek nr 480/1, 465/15, 465/9, 465/29, 464/10, 718/2, 718/1, 90/1, 479, 477, 476, 216, 708/4, 708/5, 708/6, 214/1, 214/2, 213/13, 452/1, 447/1, 446/1, 445/1, 444/1, 443/1, 211/7, 210, 209/1, 417, 265, 200, 201, 148, 149, 150, 219/1, 361, 362, 378, 663, 385/2, 335, 336, 662, 386, 351, 350, 322, 311, 269/1, 664, 270/1, 274, 676, 671, 666, 277, 665, 312, 306, 302, 303, 266, 147, 153, 136, 141, 142/19, 138/2, 131/8, 694, 131/2, 131/1, 129/9, 130/24, 130/19, 129/19, 129/17, 129/16, 129/18, 129/11, 129/10, 128/11, 128/12, 128/13, 128/15, 128/17, 128/20, 129/4, 129/3, 129/2, 122/1, 122/5, 117/20, 117/24, 113/1, 115/1, 112/10, 110/5, 111/1 w miejscowości Zamość, gm. Szubin.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (12 stycznia 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (16 stycznia 2017, 10:22:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149