Miejscowy plan - dla północnej części miasta Szubina

Miejscowy plan - dla północnej części miasta Szubina

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przyjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin

GP.RPP.6721.2.2016     OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA           Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin

Ogłoszenie Burmistrza Szubina   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin   Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin

OBWIESZCZENIE Burmistrza Szubina   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin   Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin

Obwieszczenie Burmistrza Szubina   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin        Na [...]

Wyniki konsultacji społecznych

Plik do pobrania: [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINAo przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina SzubinNa podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1, 2, 3, [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlapółnocnej części miasta Szubina, gmina SzubinNa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

metryczka