[OŚiR.6220.27.2016]

[OŚiR.6220.27.2016]

zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. [...]

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej

OŚiR. 6220.27.2016 Szubin, 2016-12-16 OBWIESZCZENIE Dnia 30 grudnia 2016r. r. o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Szubinie, sala 31 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta w związku z [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353), a [...]

metryczka