zawiadomienie o wydanej decyzji

OŚiR.6220.3.2016
Szubin, 2016-10-21
Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 20.10.2016 r. na wniosek Spółki z o.o. PRZEMKI, z siedzibą w Kowalewie, przy ul. Sosnowej 29, została wydana znak: OŚiR. 6220.3.2016 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji demontażu pojazdów, warsztatu mechanicznego i punktu skupu złomu na działce nr 26/6 w miejscowości Łachowo, gm. Szubin” Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (21 października 2016)
Opublikował: Alicja Hoffmann (21 października 2016, 14:28:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 367