[OŚiR.6220.7.2015]

[OŚiR.6220.7.2015]

zawiadomienie o wydanej decyzji

OŚiR.6220.7.2015 Szubin, 2016-02-08 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. z 2013r. Poz. 267) w związku z art. 33, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji

OŚiR.6220.7.2015 Szubin, 2016-01-07 OBWIESZCZENIE Burmistrz Szubina działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

zawiadomienie o wydaniu postanowienia

OśiR.6220.7.2015 Szubin, 2015-12-14 Na podstawie art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. z 2013r. Poz. 267) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OśiR.6220.7.2015 Szubin, 2015-09-28 Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

metryczka