Miejscowy plan - dz. nr 549/47 w Rynarzewie

Miejscowy plan - dz. nr 549/47 w Rynarzewie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA w sprawie przyjęcia uchwały

Obwieszczenie Burmistrza Szubina         Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 549/47 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin

Obwieszczenie Burmistrza Szubina     Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5, art. 40 i 41  w związku z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 549/47 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin

Obwieszczenie Burmistrza Szubina     o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 549/47 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin   [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dz. nr 549/47 w Rynarzewie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA   o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 549/47 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 549/47 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA     o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dz. nr 549/47 w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin   Na podstawie art. 17 pkt 1 [...]

metryczka