Miejscowy plan - dz. nr 459/22, 459/24, 459/26, 461/10, 465/12, 465/13, 465/14, 465/15, 462/13, 462/14, 462/16, 462/18; 456/9, 462/17, 462/20 w Rynarzewie oraz 22/4; 22/20 i 22/22 w Małych Rudach

Miejscowy plan - dz. nr 459/22, 459/24, 459/26, 461/10, 465/12, 465/13, 465/14, 465/15, 462/13, 462/14, 462/16, 462/18; 456/9, 462/17, 462/20 w Rynarzewie oraz 22/4; 22/20 i 22/22 w Małych Rudach

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu

Obwieszczenie Burmistrza Szubina   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działek o numerach: 459/22, 459/24, 459/26, 461/10, 465/12, [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania:prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek w Rynarzewie i Małych Rudach

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA     o przystąpieniu do opracowania: prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek w Rynarzewie i Małych Rudach

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA     o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 459/22, 459/24, 459/26, 461/10, 465/12, 465/13, [...]

metryczka