Miejscowy plan - dz. nr 451/5 i 453/20 w Rynarzewie

Miejscowy plan - dz. nr 451/5 i 453/20 w Rynarzewie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działek o numerach: 451/5 i 453/20 w obrębie Rynarzewo, gmina Szubin

Obwieszczenie Burmistrza Szubina   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działek o numerach: 451/5 i 453/20 w obrębie Rynarzewo, gmina [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania:prognozy oddziaływania na środowisko dla planu miejscowego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 451/5 i 453/20 w obrębie Rynarzewo, gmina Szubin

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA     o przystąpieniu do opracowania: prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 451/5 [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 451/5 i 453/20 w obrębie Rynarzewo, gmina Szubin

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA    o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 451/5 i 453/20 w obrębie Rynarzewo, [...]

metryczka