Zmiana planu miejscowego - Zamość ul. Rzemieślnicz, Grzybowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Przemysłowa

Zmiana planu miejscowego - Zamość ul. Rzemieślnicz, Grzybowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Przemysłowa

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wyłożeniu do publicznego wglądu

Obwieszczenie Burmistrza Szubina   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego  do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i [...]

Zarządzenie Burmistrza Szubina z dnia 24 marca 2017 w sprawie rozpatrzenia uwag

Zarządzenie nr 0050.1.45.2017Burmistrza Szubinaz dnia 24 marca 2017w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic:Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany planu miejscowego

Obwieszczenie Burmistrza Szubina     Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5, art. 40 i 41  w związku z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Szubina   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego  do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o zamieszczeniu danych o projekcie zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obwieszczenie Burmistrza Szubina     Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5, art. 40 i 41  w związku z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Szubina     o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany planu miejscowego dla terenu części wsi Zamość, gmina Szubin w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Szubina o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin

Ogłoszenie Burmistrza Szubina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, [...]

metryczka