[OŚiR.6220.13.2014]

[OŚiR.6220.13.2014]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Działając na postawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

  OŚiR.6220.13.2013Szubin, 2014-12-23Zawiadomienie o wydanej decyzjiDziałając na postawie art. 38, art 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Obwieszczenie o II rozprawie administracyjnej

OŚiR. 6220.13.2014 Szubin, 2014-10-14 OBWIESZCZENIE Dnia 29 października 2014r. r. o godzinie 14 00 w Urzędzie Miejskim w Szubinie, sala 31 odbędzie się II rozprawa administracyjna otwarta w związku z [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚiR.6220.13.2014Zawiadomienie o przystąpieniu  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

metryczka