(OŚiR.6220.2.2013) Tur - instalacja do produkcji szkła

(OŚiR.6220.2.2013) Tur - instalacja do produkcji szkła

Postanowienie o zawieszeniu postępowania

  OŚiR. 6220.2.2013Szubin, 2014-10-29POSTANOWIENIENa podstawie art. 98 § 1, art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. Poz. 267).) po rozpatrzeniu wniosku syndyka masy upadłości Huty [...]

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

 OBWIESZCZENIE Dnia 8 października 2014r. r. o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Szubinie, sala 31 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta w związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Huty Szkła Tur sp. z o.o. z siedzibą w [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

  OŚiR. 6220.2.2013Szubin, 2014-09-02Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (OŚiR.6220.2.2013)

OŚiR.6220.2.2013 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

metryczka