[OŚiR.6220.64.2011] Budowa małej elektrowni wodnej w Chobielinie

[OŚiR.6220.64.2011] Budowa małej elektrowni wodnej w Chobielinie

Zawiadomienie o wydanej decyzji

     Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚiR.6220.64.2011Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OŚiR.6220.64.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach [...]

metryczka