Obwieszczenie o wydanej decyzji


OŚiR.6220.31.2012


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 22.08.2012r. została wydana znak: OŚiR.6220.31.2012 decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej z wanną szklarską o wydajności 130 ton oraz zestawiarni, hali odprężarek i maszyn sortierskich na działce nr 254/5 w Turze, gm. Szubin. Zmiana dotyczy budowy nowego komina w pobliżu już istniejącego. Decyzja została wydana na wniosek Przedsiębiorstwa SORT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 18, Oddział Huta Szkła Tur, ul. Bydgoska 40, gm. Szubin.
Z treścią decyzji, jak również z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4.

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (28 sierpnia 2012)
Opublikował: Michał Moniak (28 sierpnia 2012, 14:11:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 683