Budowa hali produkcyjno-magazynowej z wanną szklarską w Turze (OŚiR.6220.31.2012) - nowy komin

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z wanną szklarską w Turze (OŚiR.6220.31.2012) - nowy komin

Obwieszczenie o wydanej decyzji

OŚiR.6220.31.2012 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OŚiR.6220.31.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach [...]

metryczka