Zasady dotyczące odbioru odpadów komunalnych z posesji

ZASADY DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z POSESJI

W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców gminy wpływające do tut. Urzędu, w celu usprawnienia procesu świadczenia usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Urząd Miejski w Szubinie przekazuje istotne zasady, których przestrzeganie pozwoli uniknąć wszelkich nieporozumień w tym zakresie:

  • Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości odbywa się w wyznaczonym w harmonogramie terminie przez cały dzień, poczynając od godz. 6. 30Prosimy o udostępnienie pracownikom firmy Remondis pojemnika już od godz. 6.30.
  • W sytuacji, gdy odbiór odpadów komunalnych przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, wywóz powinien odbyć się niezwłocznie w dniu następnym
  • Ze względów bezpieczeństwa oraz celem uniknięcia posądzenia o naruszenie czyjeś prywatności, pracownicy firmy Remondis nie wchodzą na teren danej posesji (nawet, gdy furtka czy brama jest otwarta) i nie opróżniają pojemnika zlokalizowanego przy budynku
  • Wobec powyższego, przez udostępnienie pojemnika rozumie się zatem jego usytuowanie w widocznym miejscu – przy wjeździe na posesję, przed bramą (jeśli nieruchomość jest ogrodzona), przy chodniku, drodze (jeśli budynek mieszkalny oddalony jest od granicy posesji)
W przypadku niedostosowania się do ww. zasad, ewentualne reklamacje w zakresie świadczonych usług, dotyczące takich kwestii, jak np. brak odbioru, nie będą uznawane.

Ponadto pragniemy zawiadomić, iż brak worków służących do selektywnej zbiórki odpadów oraz wszelkie inne uwagi dotyczące jakości świadczonych usług, prosimy zgłaszać bezpośrednio pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa: osobiście w siedzibie Urzędu (biura nr 4 i 13) lub telefonicznie: (52) 391-07-12, (52) 391-07-83, (52) 391-07-10.

metryczka


Wytworzył: Dawid Konopa (5 grudnia 2013)
Opublikował: Dawid Konopa (5 grudnia 2013, 14:56:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 921