Kolejne uchwały podjęte w związku z nowym systemem gospodarki odpadami


Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Szubinie Radni podjęli 4 obowiązkowe uchwały w związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarki odpadami.
Są to następujące uchwały:
  1. nr XXVIII/209/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szubin.
  2. nr XXVIII/210/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. nr XXVIII/211/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
  4. nr XXVIII/212/12 >>> Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Razem z uchwałą w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która podjęta była na sesji Rady Miejskiej 29 listopada 2012r. tworzą nowy system gospodarki odpadami, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013r.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami będzie składana do Urzędu Miejskiego w Szubinie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w terminie do końca marca 2013r. i będzie podstawą uiszczania opłat za odpady. Radni podjęli decyzję, że mieszkańcy, którzy zdecydują się segregować odpady na swojej nieruchomości będą uiszczali opłatę w wysokości 9 zł miesięcznie za osobę zamieszkująca nieruchomość. Natomiast mieszkańcy nie wyrażający woli segregowania odpadów uiszczać będą opłatę w wysokości 18 zł miesięcznie za osobę.
Na podstawie złożonej deklaracji mieszkańcy będą wnosili opłaty za odpady na konto Gminy Szubin, która będzie rozliczała się za świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu.
Pod koniec stycznia i w lutym mieszkańcy otrzymają wraz z decyzją w sprawie podatku od nieruchomości do wypełnienia deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą po wypełnieniu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Deklarację można odebrać również w Urzędzie Miejskim w Szubinie – Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. Nr 4, a także wydrukować ze strony www bip.szubin.pl w zakładce NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI i www szubin.pl.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (18 stycznia 2013)
Opublikował: Michał Moniak (24 stycznia 2013, 08:04:28)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (24 stycznia 2013, 08:26:09)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1594