ROZWIĄZANIE INDYWIDUALNYCH UMÓW Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH OBOWIĄZKIEM ICH WŁAŚCICIELI


Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 152, poz. 897 ze zm.), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r., Gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
W związku z tym, właściciele nieruchomości zamieszkanych zobowiązani są do rozwiązania indywidualnych umów zawartych z firmami dotychczas świadczącymi dla nich usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, z uwzględnieniem przewidzianego w tychże umowach okresu wypowiedzenia, gdyż od 1 lipca 2013 r. usługi powyższe świadczyć będzie firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Gminę Szubin.
W celu uniknięcia kłopotliwej dla Państwa sytuacji, w której musieliby Państwo płacić dwukrotnie za wywóz odpadów komunalnych: zarówno na rzecz przedsiębiorcy, jak i gminy, prosimy wypowiedzieć aktualnie posiadaną umowę w taki sposób, by przestała ona obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 roku.
Jako błędne uznać należy założenia, iż przedmiotowe umowy same wygasną lub, że w imieniu właścicieli uczyni to Gmina, która w tej sprawie nie jest przecież stroną.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proponujemy kontaktować się z przedsiębiorcą, z którym zawarli Państwo stosowną umowę. Winien on udzielić Państwu szczegółowych informacji o warunkach i sposobie jej wypowiedzenia.

Wzór wypowiedzenia umowy. (46kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (18 grudnia 2012)
Opublikował: Michał Moniak (18 grudnia 2012, 08:52:36)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (18 grudnia 2012, 08:59:30)
Zmieniono: dodano plik do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1954