Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach! Nowy system gospodarki odpadami zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r.

Nowe zasady systemu gospodarki odpadami polegają na zapewnieniu czystości i porządku przez Gminę.
Gmina z dniem 1 lipca 2013 r. będzie zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
Burmistrz Szubina zawrze z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym w drodze przetargu, umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.
Rada Miejska w Szubinie ustali stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szubin w zależności od:
- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub,
- ilość zużytej wody z danej nieruchomości lub,
- powierzchni lokalu mieszkalnego lub,
- gospodarstwa domowego.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości wpłynie na rzecz gminy.
Właściciel nieruchomości obowiązany zostanie do złożenia Burmistrzowi Szubina deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji określi Rada Miejska w Szubinie do końca 2012 r.

Dzięki wprowadzeniu nowego systemu
wszyscy będziemy mogli żyć
w czystym i bardziej przyjaznym środowisku.Zdjęcie Zdjęcie


Ulotka do wydruku (2559kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (5 czerwca 2012)
Opublikował: Michał Moniak (6 czerwca 2012, 08:55:50)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (6 czerwca 2012, 09:58:43)
Zmieniono: dodano plik pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2006