Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2016 roku

Gmina Szubin informuje, że w 2016r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi osiągnięto następujące poziomy:


  • 0,010 % - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, 

  • 24,32 % - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

  • 100 % - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

metryczka


Wytworzył: Dawid Konopa (4 maja 2017)
Opublikował: Dawid Konopa (4 maja 2017, 11:26:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245