Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2015 roku

Gmina Szubin informuje, że w 2015r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi osiągnięto następujące poziomy:


  • 0 % - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, 

  • 29,55 % - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

  • 100 % - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

metryczka


Wytworzył: Dawid Konopa (4 maja 2016)
Opublikował: Dawid Konopa (4 maja 2016, 14:20:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225