OSZCZĘDZANIE PRZEZ SEGREGOWANIE

Kierując się efektami analizy funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami dokonanej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz przedstawicieli firmy Remondis w sierpniu br., informujemy mieszkańców gminy Szubin, iż w minionym półroczu istotnie zmniejszyła się ilość odpadów odbieranych z nieruchomości zamieszkałych zbieranych w sposób selektywny (w stosunku do ilości odbieranych w tym okresie odpadów zmieszanych).

Niestety, wiele odpadów podlegających segregacji trafia do pojemników na odpady zmieszane.

Problem ten dotyczy szczególnie mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych, którzy czują się mniej odpowiedzialni za segregowanie odpadów. Przypominamy jednakże, iż w zabudowach wielorodzinnych obowiązuje zasada odpowiedzialności zbiorowej, stąd konsekwencjami niewłaściwej segregacji obarczeni zostaną wszyscy członkowie danej Wspólnoty.

Koszt utylizacji odpadów zmieszanych, ze strumienia których wyselekcjonować trzeba odpady podlegające recyklingowi, jest dużo wyższy, niż odpadów posegregowanych już „u źródła”.

W praktyce oznacza to, że jeżeli stan ten się utrzyma, w przyszłości, konieczne będzie zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.


Papier, szkło i plastik w pojemniku = dodatkowe koszty dla (nieruchomości) użytkowników.


Doceniając odpowiedzialną postawę wszystkich mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę, uprzejmie prosimy o uważne przestrzeganie zasad segregacji odpadów:


Informacje dotyczące zasad postępowania z odpadami znajdą Państwo:


  • na stronie www.bip.szubin.pl w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA – GOSPODARKA ODPADAMI – NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI;

  • na stronie www.szubin.pl – w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI;

  • na ulotkach informacyjnych przekazanych mieszkańcom Gminy Szubin;

  • w treści Informacji dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów przekazanej w załączeniu.


Zachęcamy do zapoznania się ze wskazanymi powyżej materiałami edukacyjno-informacyjnymi oraz do stosowania ich w praktyce.

Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki odpadów jest korzystne zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i dbania o interes ekonomiczny mieszkańców gminy Szubin.

oszczędzanie przez segregowanie (916kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Pietrykowska (1 września 2014)
Opublikował: Dawid Konopa (1 września 2014, 14:51:43)

Ostatnia zmiana: Dawid Konopa (1 września 2014, 15:03:11)
Zmieniono: zaktualizowano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 728