ZAKAZ PALENIA ODPADÓW W PIECACH DOMOWYCH CZĘŚĆ I

Kierując się chęcią przeciwdziałania niewłaściwym z punktu widzenia ochrony środowiska praktykom, a także mając na uwadze liczne zgłoszenia wpływające do Urzędu Miejskiego w Szubinie informujące o podejrzeniu spalania nieprzeznaczanych do tego odpadów w piecach domowych, pracownicy Urzędu Miejskiego w Szubinie wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej w Szubinie przypominają wszystkim mieszkańcom Gminy Szubin – szczególnie osobom zamieszkującym na osiedlach domków jednorodzinnych – o obowiązującym, bezwzględnym, zakazie wypalania odpadów do tego nieprzeznaczonych w piecach domowych.

Kwestia ta stała się na tyle problematyczna, iż zdecydowano o przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej, której celem jest kształtowanie właściwych proekologicznych praktyk w tym zakresie oraz piętnowanie incydentów nielegalnego spalania odpadów.


Prosimy o zapoznanie się z treścią ulotki informacyjnej inicjującej kampanię – przedstawiającej m. in. konsekwencje łamania zakazu palenia odpadów w piecach domowych.

Powyższa ulotka, dostępna w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu, zostanie przekazana mieszkańcom gminy Szubin również w tradycyjnie przyjęty sposób.

Prosimy o obywatelską postawę i ustosunkowanie się do treści przedmiotowej Informacji.

ulotka dotycząca zakazu palenia odpadów (596kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Pietrykowska (1 września 2014)
Opublikował: Dawid Konopa (1 września 2014, 14:09:38)

Ostatnia zmiana: Dawid Konopa (1 września 2014, 14:20:30)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 579