Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2013r.

 

Gmina Szubin informuje, że w 2013r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi osiągnięto następujące poziomy:


  • 12,05 % - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,

  • 21 % - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

  • 100 % - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (25 kwietnia 2014)
Opublikował: Alicja Hoffmann (25 kwietnia 2014, 13:05:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556