Budowa hali produkcyjno–magazynowej z wanną szklarską w Turze (OŚiR.6220.12.2012 )

Budowa hali produkcyjno–magazynowej z wanną szklarską w Turze (OŚiR.6220.12.2012 )

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowej z wanną szklarską o wydajności 130 ton oraz zestawiarni, ...

OŚiR.6220.12.2012 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OŚiR.6220.12.2012                                         Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [...]

metryczka