USC

Sprostowanie aktu stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego

Wymagane dokumenty: Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu zainteresowanego występuje pełnomocnik. Oryginał dowodu wpłaty uiszczenia należnej opłaty skarbowej. Jeżeli [...]

Zmiana imienia lub nazwiska

Wymagane dokumenty: Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy. Jeżeli dokument [...]

Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia

Wymagane dokumenty: Do wglądu: dokumenty tożsamości obojga rodziców. Dowód wpłaty. Opłaty: Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia - 11,00 zł. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szubinie lub [...]

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg - transkrypcja

Wymagane dokumenty: Wniosek o dokonanie transkrypcji oraz zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:a)     tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy [...]

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Wymagane dokumenty: Wniosek wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia małżeństwa Jubilatów. Opłaty: Brak. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Szubinie ul. Kcyńska 12 a 89-200 Szubin tel. (052) 391-07-25 [...]

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia aktu stanu cywilnego. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy. Opłaty: Opłata skarbowa w sprawach nie zwolnionych z opłaty: za odpis skrócony - 22,00 zł, za [...]

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty: Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (w wypadku, gdy osoba zainteresowana zawierała związek małżeński w innym USC). Dowód uiszczenia [...]

Wydanie zaświadczenia o możliwości prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

Wymagane dokumenty: Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą. Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile nie został sporządzony w USC w [...]

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Wymagane dokumenty: Matka dziecka, która pozostawała już w związku małżeńskim składa: Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla kobiety rozwiedzionej), Odpis [...]

Zgłoszenie zgonu

Wymagane dokumenty: Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca). Dowód osobisty małżonka/ki w przypadku, gdy małżonek osoby zmarłej [...]

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Wymagane dokumenty: Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli matka dziecka jest [...]

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

Wymagane dokumenty: Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych lub paszporty. Nieletnie kobiety przedkładają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.Dotyczy cudzoziemców:- dokument tożsamości - dowód [...]

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty: Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC w Szubinie. Osoby, które pozostawały [...]

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Wymagane dokumenty: Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.Opłaty: 39 zł – opłata skarbowa [...]

Nadanie dziecku nazwiska męża matki /żony ojca

Wymagane dokumenty: Odpis skrócony aktu małżeństwa (o ile akt małżeństwa nie znajduje się USC w Szubinie). Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli został sporządzony w innym USC. Odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij