USC

Sprostowanie aktu stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego

Wymagane dokumenty: Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu zainteresowanego występuje pełnomocnik.Oryginał dowodu wpłaty uiszczenia należnej opłaty skarbowej. Jeżeli akt [...]

Zmiana imienia lub nazwiska

Wymagane dokumenty: Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy. Jeżeli dokument tożsamości [...]

Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia

Wymagane dokumenty: Do wglądu: dokumenty tożsamości obojga rodziców. Dowód wpłaty.Opłaty: Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia - 11,00 zł. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szubinie lub [...]

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg - transkrypcja

Wymagane dokumenty: Wniosek o dokonanie transkrypcji oraz zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:a) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych [...]

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Wymagane dokumenty: Wniosek wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia małżeństwa Jubilatów. Opłaty: Brak. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Szubinie ul. Kcyńska 12 a89-200 Szubin tel. (052) 391-07-25 lub [...]

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia aktu stanu cywilnego. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy. Opłaty: Opłata skarbowa w sprawach nie zwolnionych z opłaty: za odpis skrócony - 22,00 zł, za [...]

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty: Wniosek o przyjęcie oświadczenia.Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z [...]

Wydanie zaświadczenia o możliwości prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

Wymagane dokumenty: Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z urzędowym tłumaczeniem dokumentu na język polski, jeżeli [...]

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Wymagane dokumenty: Wniosek o przyjęcie oświadczenia.Karta ciąży w przypadku uznania dziecka poczętego.Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany [...]

Zgłoszenie zgonu

Wymagane dokumenty: Karta zgonu. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca). Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon. Opłaty: Brak opłaty. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Szubinie [...]

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Wymagane dokumenty: Do wglądu: dowód osobisty osoby zgłaszającej urodzenie.Opłaty: Zwolnione z opłaty. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Szubinie ul. Kcyńska 12 a89-200 Szubin tel. (052) 391-07-25 lub (052) 391-07-00 [...]

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

Wymagane dokumenty: Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych lub paszporty. Nieletnie kobiety przedkładają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.Dotyczy cudzoziemców:- dokument tożsamości - dowód [...]

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne [...]

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Wymagane dokumenty: Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.Opłaty: 39 zł – opłata skarbowa za [...]

Nadanie dziecku nazwiska męża matki /żony ojca

Wymagane dokumenty: Do wglądu: dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża.Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Szubinie ul. Kcyńska 12 a89-200 Szubin tel. (052) 391-07-25 lub (052) 391-07-00 (centrala) czynny od [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij