W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
Strona główna > SPRAWY DO ZAŁATWIENIA > Sposób załatwiania (+ druki) > Sprawy (txt) > USC
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego
Wymagane dokumenty: Podanie o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego. Odpis aktu stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie sprostowany błędny zapis. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. Do [...]  więcej»

Zmiana nazwiska
Wymagane dokumenty: Wniosek o zmianę nazwiska wraz z uzasadnieniem. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy (o ile nie akt znajduje się w USC w Szubinie). Jeżeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńskim – [...]  więcej»

Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia
Wymagane dokumenty: Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (o ile akt nie został sporządzony w USC w Szubinie). Do wglądu: dokumenty tożsamości obojga rodziców. Opłaty: Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia - 11,00 zł. Zapłaty [...]  więcej»

Zmiana imienia
Wymagane dokumenty: Wniosek o zmianę imienia wraz z uzasadnieniem. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy (o ile akt nie został sporządzony w USC w Szubinie). Jeżeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńskim [...]  więcej»

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
Wymagane dokumenty: Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, względnie kserokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt wraz z jego urzędowym [...]  więcej»

Sporządzenie testamentu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
Wymagane dokumenty: Podanie o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. Do wglądu: dokumenty tożsamości spadkodawcy i świadków. Opłaty: 22 zł – opłata [...]  więcej»

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego
Wymagane dokumenty: Odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile akt nie został sporządzony w USC w Szubinie. Do wglądu: dokumenty tożsamości jubilatów. Opłaty: Brak. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu [...]  więcej»

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzenie danych osobowych
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia aktu stanu cywilnego. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy. Opłaty: Opłata skarbowa w sprawach nie zwolnionych z opłaty: za odpis skrócony - 22,00 zł, za [...]  więcej»

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Wymagane dokumenty: Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (w wypadku, gdy osoba zainteresowana zawierała związek małżeński w innym USC). Dowód uiszczenia [...]  więcej»

Wydanie zaświadczenia o możliwości prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa
Wymagane dokumenty: Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą. Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile nie został sporządzony w USC w [...]  więcej»

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego
Wymagane dokumenty: Matka dziecka, która pozostawała już w związku małżeńskim składa: Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla kobiety rozwiedzionej), Odpis [...]  więcej»

Zgłoszenie zgonu
Wymagane dokumenty: Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca). Dowód osobisty małżonka/ki w przypadku, gdy małżonek osoby zmarłej [...]  więcej»

Zgłoszenie urodzenia dziecka
Wymagane dokumenty: Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli matka dziecka jest [...]  więcej»

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi
Wymagane dokumenty: Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC w Szubinie. Osoby, [...]  więcej»

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
Wymagane dokumenty: Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC w Szubinie. Osoby, które pozostawały [...]  więcej»

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
Wymagane dokumenty: Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.Opłaty: 39 zł – opłata skarbowa [...]  więcej»

Nadanie dziecku nazwiska męża matki /żony ojca
Wymagane dokumenty: Odpis skrócony aktu małżeństwa (o ile akt małżeństwa nie znajduje się USC w Szubinie). Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli został sporządzony w innym USC. Odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców [...]  więcej»wersja do zapisu wersja do druku