2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 47 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.54.2011)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 28.07.2011 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 28.07.2011 r. decyzji nr 47, znak: GP.RZP.6733.54.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 0,3 MPa dn 90 PE wraz z przyłączami gazu dn 32 PE na terenie działek nr 1386, 1393/2, 1394, 2296, 2297 i 2302 w miejscowości Szubin.

Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (28 lipca 2011)
Opublikował: Michał Moniak (29 lipca 2011, 08:30:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 656