2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 36 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.47.2011)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 21.07.2011 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 21.07.2011 r. decyzji nr 36, znak GP.RZP.6733.47.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn elektroenergetycznej wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 36/8 i 41/12 w miejscowości Skórzewo.

Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (21 lipca 2011)
Opublikował: Michał Moniak (26 lipca 2011, 08:13:58)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (26 lipca 2011, 10:38:22)
Zmieniono: poprawiono omyłkę pisarską

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 646