2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.7.2011)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 06.05.2011 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 06.05.2011 r. decyzji nr 14, znak GP.RZP.6733.7.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej 0,4kV ze złączami kablowymi na terenie działek nr 90, 91, 98, 28, 14, 34/1, 34/2, 34/6, 34/4, 34/7, 34/10, 34/11, 34/18 w miejscowości Gąbin.

Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (6 maja 2011)
Opublikował: Michał Moniak (9 maja 2011, 11:35:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 767