2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.4.2011)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 12.04.2011 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 12.04.2011 r. decyzji nr 12, znak GP.RZP.6733.4.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1950 Rynarzewo - Łabiszyn na terenie działek nr 347/7, 347/9, 539/3, 529/7, 528/4 i 558 w miejscowości Rynarzewo.

Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (12 kwietnia 2011)
Opublikował: Michał Moniak (14 kwietnia 2011, 07:47:37)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (9 maja 2011, 11:38:14)
Zmieniono: zmodyfikowano tytuł informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 771