2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP/RZP.7331-674/10/11)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 03.03.2011 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 03.03.2011 r. decyzji nr 5, znak GP/RZP.7331-674/10/11 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 123, 124/4, 168/2, 167, 90/7, 120 i 135/5 obręb Kołaczkowo; na terenie działek nr 28/38 i 28/37 obręb Skórzewo; na terenie działek nr 31, 70, 71, 69/1, 72/1, 72/5 i 75 obręb Zazdrość; na terenie działek nr 145, 93/3, 162, 169/2, 194, 93/2, 93/1, 16/8, 36, 16/10, 12, 351, 8/8, 313, 314, 5, 142/6, 393, 352 i 16/6 obręb Kornelin; na terenie działek nr 300, 289, 224, 155/4, 153/1, 134/23, 134/10, 138/1, 142/5, 142/3, 142/2, 150/5, 150/6, 150/9, 151/1, 152/5, 152/1, 152/4, 107/1, 104/2, 104/3, 99/1, 95/3, 95/2, 92/1, 90/3, 89/1, 189/1, 190/1, 191/1, 192/1, 193/1, 194/1, 195/1, 196/2, 197/1, 198, 203/2, 204/5, 207/2, 207/6, 207/5, 208/7, 208/5, 233/2, 149, 285, 268, 103/1 i 152/2 obręb Małe Rudy; na terenie działek nr 810, 806, 539/1, 539/2 i 598/1 obręb Rynarzewo.

Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (3 marca 2011)
Opublikował: Michał Moniak (9 marca 2011, 07:16:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 788