2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP/RZP.7331-634/10/11)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 08.02.2011 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 08.02.2011 r. decyzji nr 4, znak GP/RZP.7331-634/10/11 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Zamość –Łochowo wraz ze stacją redukcyjno – pomiarową Io Q=8000 m3/h w Łochowie na terenie działek nr 493, 490/3, 488/9, 484/2, 484/1, 213/3, 205, 437, 592/1, 35/1, 37/1, 480/1, 213/13, 3271/2, 3271/4, 3270/1, 3257, 3234/2, 3233/4, 3233/3, 3233/2 i 3202/2 obręb Zamość oraz na terenie działek nr 165/2-LP, 165/1-LP, 122-LP, 82-LP, 50/2-LP, 722/2 i 731/2 obręb Białe Błota.

Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbignie Behnke (8 lutego 2011)
Opublikował: Michał Moniak (9 lutego 2011, 10:19:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 804