2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP/RZP.7331-695/10/11)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 04.02.2011 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 04.02.2011 r. decyzji nr 3, znak GP/RZP.7331-695/10/11 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przystanku końcowego dla komunikacji autobusowej na placu przy ul. Sędziwoja Pałuki – Paderewskiego na terenie działek nr 2411, 1411/1, 1411/2, 1410/1, 1410/2, 2295, 1402/2, 1402/3, 1203, 107/1 w miejscowości Szubin.

Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (4 lutego 2011)
Opublikował: Michał Moniak (7 lutego 2011, 09:27:17)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (7 lutego 2011, 09:51:16)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 697