Budowa hali produkcyno-magazynowej z wanną szklarską o wydajn. 130 t oraz... (dz. nr 254/5 w Turze)

Budowa hali produkcyno-magazynowej z wanną szklarską o wydajn. 130 t oraz... (dz. nr 254/5 w Turze)

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

  OBWIESZCZENIE Dnia 8 października 2014r. r. o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Szubinie, sala 31 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta w związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Huty Szkła Tur sp. z o.o. z siedzibą w [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji

OŚiR. 7624-7/10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania [...]

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z wanną szklarską o wydajn. 130 ton oraz zestawiarni, hali odprężarek i maszyn sortierskich, przebudowie i nadbudowie istniejącego magazynu wyrobów gotowych oraz przebudowie istniejących pomieszczeń socjalnych

OŚiR 7624-7/10 OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

metryczka