Zawiadomienie o wydanej decyzji

OŚiR. 7624-17/09


Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 02.03.2010 r. na wniosek firmy Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Szwedzkiej 5, została wydana znak: OŚiR. 7624-17/09 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu budowy dróg z wytwórnią mas bitumicznych na działce nr 817/10 znajdującej się w Szubinie, przy ul. Sportowej”.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30-15:30.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (3 marca 2010)
Opublikował: Michał Moniak (4 marca 2010, 13:14:28)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (5 marca 2010, 08:00:39)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 804