Obwieszczenie o rozprawie

OBWIESZCZENIE

Dnia 2 grudnia 2009 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Szubinie, sala 31
odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta
wszczęta wnioskiem firmy Eurovia Polska S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Kobierzyce,
w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

„Budowie zakładu budowy dróg z wytwórnią mas bitumicznych w miejscowości Szubin,
na działce nr 817/10”.


Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.
W związku z powyższym zawiadamiam mieszkańców o możliwości składania uwag i wniosków w tej sprawie, osobiście podczas rozprawy administracyjnej, jak również pisemnie w terminie do 2 grudnia 2009 r. do godziny 9:00 w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (18 listopada 2009)
Opublikował: Michał Moniak (23 listopada 2009, 07:47:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 866