Budowa zakładu budowy dróg z wytwórnią mas bitumicznych w miejscowości Szubin, na działce nr 817/10

Budowa zakładu budowy dróg z wytwórnią mas bitumicznych w miejscowości Szubin, na działce nr 817/10

Zawiadomienie o wydanej decyzji

OŚiR. 7624-17/09 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie o rozprawie

OBWIESZCZENIE Dnia 2 grudnia 2009 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Szubinie, sala 31 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta wszczęta wnioskiem firmy Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, przy ul. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "Budowie zakładu budowy dróg z wytwórnią mas bitumicznych w miejscowości Szubin, na działce nr 817/10"

OŚiR. 7624-17/09 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na [...]

metryczka