Miejscowy plan - południowa część wsi Zamość

Miejscowy plan - południowa część wsi Zamość

OBWIESZCZENIE Burmistrza Szubina w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin

 OBWIESZCZENIE Burmistrza Szubina       Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA w sprawie umieszczenia danych o projekcie planu wraz z prognozą w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obwieszczenie Burmistrza Szubina   Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5, art. 40 i 41  w związku z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin

Obwieszczenie Burmistrza Szubina     o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin     Na podstawie art. 17 [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o zamieszczeniu danych w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obwieszczenie Burmistrza Szubina   Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5, art. 40 i 41 w związku z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin

Obwieszczenie Burmistrza Szubina     o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin       Na [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia: projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

metryczka