Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (na dz. nr 44 i 61 w Wymysłowie)


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.(Dz. U. 2008r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku firmy WINDPROJEKT z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Królowej Jadwigi 20 w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa podziemna SN 15 kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy) o mocy P=0,8 MW na działkach o numerach 44 i 61 (zjazd z drogi) w miejscowości Wymysłowo, gm. Szubin. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Szubina. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień do decyzji są: Starosta Nakielski i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Nakielskim.
Jednocześnie podaję do publicznej wiadomości, że w wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach toczącego się postępowania przygotowano raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie, pok. nr 4.

Wszelkie uwagi i wnioski dot. prowadzonego postępowania można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szubinie w godzinach od 7:30 do 15:30.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (14 maja 2009)
Opublikował: Michał Moniak (15 maja 2009, 07:42:49)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (15 maja 2009, 07:58:03)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3150