Modernizacja stacji paliw gazowych LPG na stację paliw płynnych i gazowych na dz. nr 87/2 w Szubinie przy ul. Marii Konopnickiej

Modernizacja stacji paliw gazowych LPG na stację paliw płynnych i gazowych na dz. nr 87/2 w Szubinie przy ul. Marii Konopnickiej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji paliw gazowych LPG na stację paliw płynnych i gazowych na działce nr 87/2 w Szubinie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 24.07.2009 r. Na postawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 170, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o rozprawie administracyjnej w sprawie modernizacji stacji paliw gazowych LPG na stację paliw płynnych i gazowych na działce nr 87/2, znajdującej się w Szubinie przy ul. Marii Konopnickiej

OBWIESZCZENIE Dnia 3 lipca 2009 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Szubinie, sala 31 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta wszczęta wnioskiem firmy "HIL – GAZ" Paweł Hildebrański ul. Konikowo 10, 62-200 Gniezno, w sprawie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z wniosku firmy "HIL – GAZ" Paweł Hildebrański ul. Konikowo 10, 62-200 Gniezno w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na modernizacji stacji paliw gazowych

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. [...]

metryczka