Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na ter. nizin. Nadleśnictwa Szubin – zad. nr 5

Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na ter. nizin. Nadleśnictwa Szubin – zad. nr 5

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałaniu powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych Nadleśnictwa Szu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 27.02.2009 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, [...]

Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych Nadleśnictwa Szubin – zadanie nr 5

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, [...]

metryczka