Budowa wytwórni mas bitumicznych na działce nr 817/2 w Szubinie przy ul. Sportowej

Budowa wytwórni mas bitumicznych na działce nr 817/2 w Szubinie przy ul. Sportowej

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych w Szubinie przy ul. Sportowej na działce nr 817/6

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 24.04.2009 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z wniosku firmy SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Józefa Zajączka w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie wytwórni mas bitumicznych

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. [...]

metryczka