Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z urządzeniami i przyłączem energetycznym w Malicach (Gmina Kcynia)

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z urządzeniami i przyłączem energetycznym w Malicach (Gmina Kcynia)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z urządzeniami i i przyłączem energetycznym

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 22.08.2008 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z urządzeniami i przyłączem energetycznym

Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12 89-200 Szubin Ogłoszenie Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt.1, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), oraz art. 61 § 4 [...]

metryczka