Przebudowa i moder. stacji paliw płynnych i LPG z bud. stacji oraz infrastruk. na terenie istniejącej stacji paliw w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 45

Przebudowa i moder. stacji paliw płynnych i LPG z bud. stacji oraz infrastruk. na terenie istniejącej stacji paliw w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 45

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji stacji paliw płynnych i LPG z budynkiem stacji oraz infrastrukturą na terenie istniejącej stacji paliw

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 01.07.2008 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie przebudowy i modernizacji stacji paliw płynnych i LPG z budynkiem stacji oraz infrastrukturą na terenie istniejącej stacji paliw w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 45

Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12 89-200 Szubin Tel. 052 391-07-00, 052 391-07-85 Obwieszczenie Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2006r. Nr 129, poz. [...]

metryczka